APTIC

http://www.aptic.cat/

Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya.

Diccionari WordReference

http://www.wordreference.com

Diccionari multilingüe, sinònims...

Software lliure per a traductors

http://traduccionymundolibre.com/?page_id=16

Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola

http://www.rae.es/rae.html

Diccionari multilingüe Reverso

http://diccionario.reverso.net/
Ideas Generator

Diccionari d' Idees afins

http://www.ideasafines.com.ar/

Diccionari multilingüe Reverso

http://diccionario.reverso.net/

Optimot

http://www.gencat.cat/optimot/

Consultas lingüístiques en català

Diccionari de terminología mèdica

http://www.iqb.es/diccio/a.htm

Fax on-line

http://www.myfax.com/

Diccionari de l'Enciclopedia Catalana

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0