Traducció

Traduccions generals
Traduccions urgents
Traduccions jurades
Traduccions literàries

Traducción especialitzada

Traducció comercial
Traducció publicitària
Traducció financera
Traducció mèdica
Traducció jurídica
Traducció de web i localització de software

Interpretación

Traducció Simultània
Interpretació Consecutiva
Traducció d'enllaç
"Chuchotage" o traducció a l'oïda

Transcripció

Transcripció de reunions.
Transcripció de vídeos, pel·lícules, presentacions de powerpoint.
Transcripció de locucions.
Subtitulació i dublatge.